Szeretné otthonát elektronikai eszközökkel (Tv, Robotporszívó, Háztartási gépek) felszerelni? Nyerjen válaszával 100 ezer forint értékű ajándékkártyát, vagy akár egy Xiaomi Mi otthoni WiFi biztonsági kamerát!

Nincs más dolga, mint az alábbi kérdésre válaszolni és a regisztrációt elvégezni, így már részt is vesz a játékban! Sok szerencsét!

Mennyi időn belül tervezi, hogy felújítja lakását vagy másik lakásba költözik?A nyereményjátékban való részvételhez kérjük, adja meg a következő adataid.


Telefonszám: +36
Neme*

Hozzájárulok, hogy az itt megadott személyes adatokat a QT HUNGARY Interaktív Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28. cégjegyzékszám: 01-09-342802, e-mail cím: marketing@qtinteraktiv.hu Szervező az adatvédelmi szabályzatban és a játékszabályzatban foglaltak szerint a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása érdekében, továbbá marketing és direkt marketing célból kezelje, melynek keretében hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott elérhetőségeken Szervező közvetlen megkeresést intézzen hozzám, amely tevékenység Szervező által végzett gazdasági reklámnak minősülhet.Az alábbiakban lehetősége van arra, hogy Szervező az Ön adatait továbbítsa azon jogalanyok felé, akik részére történő adattovábbításhoz Ön kifejezetten hozzájárulását adja. A hozzájárulás a lent található adott jelölőnégyzet kipipálásával történik. A felsorolt jogalanyok, mint az adattovábbítás címzettjei jogosultak a továbbított személyes adatokat marketing és direkt marketing célra felhasználni. Az adattovábbítás címzettjei által végzett adatkezelés szabályait ezen jogalanyok adatkezelési szabályzatai tartalmazzák. Résztvevő jogosult az adattovábbítást megtiltani és a már továbbított adatok törlését kérni szervezőnél és a címzettnél.
Tájékozottan, önkéntesen, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, határozottan és kifejezetten, az Adatkezelési tájékoztató és a következmények ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulok ahhoz hogy a fent megadott személyes adataimat a QT HUNGARY Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28., cégjegyzékszám: 01-09-342802) továbbítsa az NN Biztosító Zrt. (1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8. ) részére abból a célból, hogy nyilatkozatom visszavonásáig, vagy tiltakozásomig, de legfeljebb 10 évig közvetlen üzletszerzési célból kezelje és - akár általa megbízott adatfeldolgozóin keresztül - személyesen, telefonon, e-mailben megkeressen, hogy saját vagy közvetített termékeit ajánlja és hozzájárulok, hogy életkorom, már meglévő szerződésem(ha van), korábbi megkeresés eredmény (ha volt) alapján profilalkotást végezzen a számomra megfelelőbb termék ajánlása érdekében. Tudomásul veszem, hogy a megadott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.